Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C
সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ২৮ নভেম্বর ২০২১

বদলী আদেশ

 

 

  অফিস আদেশ নং - ১৫৮৫ তারিখ ২৫/১১/২১  
  অফিস আদেশ নং- ১৯৯১ তারিখঃ ৪/১/২০২১  
  অফিস আদেশ নং - ১৩৯২ তারিখঃ ১৫/১১/২০২০  
  অফিস আদেশ নং - ১৩২০ তারিখঃ ৯/১১/২০২০  
  অফিস আদেশ,নং-১১৯৪, তারিখঃ ২৭/১০/২০২০  
  অফিস আদেশ,নং-৮১৬, তারিখঃ ২৩/০৯/২০২০  
  অফিস আদেশ,নং-৩৮৮, তারিখঃ ১৩/০৮/২০২০

 

 

     
     
 
   

 

     
     

 


Share with :

Facebook Facebook